Solar vattenvärmare

Solar Water Heaters är omvandling av solljus till värme för vattenuppvärmning med hjälp av en solvärmeuppsamlare. En mängd olika konfigurationer är tillgängliga till varierande kostnad för att tillhandahålla lösningar i olika klimat och breddgrader. Solvattenberedare används ofta för bostäder och vissa industriella applikationer.

En solkollektor samlar upp en arbetsvätska som passerar in i ett lagringssystem för senare användning. Solvärmare är aktiva (pumpade) och passiva (konvektionsdrivna). De använder bara vatten, eller både vatten och en arbetsvätska. De värms direkt eller via ljuskoncentrerande speglar. De arbetar oberoende eller som hybrider med el- eller gasvärmare. I storskaliga installationer kan speglar koncentrera solljus till en mindre samlare.