videoklipp

Yttre tankplatta Rolling Process

Temperatur- och tryckventil

Envägsventil

Läckande testning

Invändig tankplatta Rolling Process

Enemal Coated